RODINNÝ ZÁBAVNÍ PARK LABYRINT TŘEBÍČ

Provozní řád

 • Vstupem do prostoru rodinného zábavního parku a zakoupením vstupenky souhlasíte s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Vstup nezletilému dítěti do areálu zábavního parku je umožněn v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je zodpovědný za dohled a péči nad dětmi. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi.
 • Vstup na koberce a veškeré atrakce je z hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách.
 • Pohyb po areálu mimo atrakce doporučujeme dětem v bačkůrkách (ne sportovní boty), dospělým rádi zdarma zapůjčíme přezůvky.
 • Upozorňujeme na možné nebezpečí v podobě tkaniček na mikinách, tričkách, dále ostrých předmětů jako sponky, přívěsky, řetízky, brýle apod.
 • Atrakce jsou určeny dětem ve věku 1-15 let.
 • Vstup do batolecího koutku je povolen pouze dětem do věku 3let. Respektujte prosím tuto věkovou hranici a na nejmenší děti berte ohled.
 • Použití atrakcí, přístrojů a sportovního zařízení je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel se zavazuje veškerá zařízení udržovat v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Nedodržení či porušení pravidel, agresivní chování či chování v rozporu s provozním řádem zábavního parku a nedodržení pokynů personálu opravňuje personál zábavního parku k vykázání doprovodu i s dítětem bez nároku na vrácení vstupného.
 • Návštěvník či doprovod nezletilých osob nese odpovědnost za škody způsobené nedbalostí či úmyslem. Rovněž zodpovídá za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • V celém prostoru zábavního parku je přísný zákaz kouření a vstupu zvířat.
 • Na atrakce je zakázáno vnášet jídlo a nápoje.
 • Vzhledem k provozu rychlého občerstvení není tolerováno vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimkou je kojenecká strava a strava pro batolata.
 • Při dosažené kapacity zábavního parku si provozovatel vyhrazuje právo omezit vstup po určitou dobu dalším návštěvníkům.
 • Šplhání po vnějších sítích a vnějších částech atrakcí je zakázáno. Výjimkou je lezecká síť ve 4. patře.
 • Vstup na trampolínu v přízemí labyrintu je omezen váhou do 80 kg. Trampolína může být využívána pouze jednou osobou v omezeném čase.
 • Za věci odložené v šatně nepřebírá provozovatel žádnou záruku. Využití šatny a odložení věcí je na vlastní nebezpečí.
 • Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vjezd kočárků do prostoru zábavního parku přísně zakázán. Na vhodné místo k zaparkování kočárků se informujte na recepci.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny personálu provozovatele.

Provozovatel: EPE Trio, s.r.o., Jiráskova 955/25, 674 01 Třebíč
Provozovna: Labyrint Třebíč, Nad Zámkem 1174, 674 01 Třebíč

Všeobecné obchodní podmínky

 • Použití jednotlivých zařízení a vybavení haly je pouze na vlastní nebezpečí. Zařízení jsou certifikovaná podle příslušných norem. Atrakce vyhovují hygienickým a bezpečnostním předpisům, jsou pravidelně kontrolovány. Případné škody způsobené dětem či doprovodu a ostatním návštěvníkům zábavního parku způsobené neodborným ovládáním či manipulací se omezuje na vlastní zavinění.
 • Rodiče a doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na své děti, aby nedocházelo k poškození zařízení a náčiní. Rodiče a doprovázející osoby nesou odpovědnost za chování dětí. V prostorách zábavního parku Labyrint je k dispozici personál, který nenese povinnost dohlížet na děti.
 • Při používání všech zařízení platí zásada opatrného, pečlivého a ohleduplného zacházení. Při hrubém porušení těchto zásad mohou být osoby (dítě a dohlížející osoba) vedením centra nebo zmocněnou osobou vykázány bez nároku na vrácení vstupného.
 • Šplhání po vnějších sítích a částech přístupných zvenku je zakázáno. Vstup na zařízení batolecího koutku je povolen pouze dětem mladším 3 let. Mimo prostor těchto zařízení je dovolen vstup dětí mladším tří let pouze v doprovodu dospělých osob. Vstup v obuvi na koberec a zařízení je zakázán. Použití všech atrakcí v zábavním parku je možné pouze v ponožkách.
 • Vnášení vlastních jídel a nápojů do zábavního parku je zakázáno.
 • Pro bezpečnost vlastního dítěte a také ostatních dětí nesmí být přinášeny do centra vlastní hračky. Je zakázáno používat v zábavním areálu tvrdé, volné nebo ostré předměty.
 • V celém prostoru zábavního parku Labyrint je zakázáno kouřit.