Letní příměstské tábory 2020

Aktualizace termínů – původní termín 6.-10.7. byl nahrazen srpnovým termínem 17.-21.8.!